R-flow Online is beschikbaar!

KRIS -> KRIS2000 -> R-flow -> R-flow Online

Voorafgaand aan R-flow Online ontwikkelde wij R-flow. Dit brachten wij op de markt via en in samenwerking met de branche organisatie NVKL in 1996 onder de naam KRIS (Koudemiddel Registratie en Informatie Systeem). In 2002 besloten wij de naam van KRIS te veranderen in R-flow (Refrigerant Flow). Als je, ondanks dat je mogelijk al jaren actief bent in de koudetechniek, niet eerder van KRIS(2000) of R-flow hoorde, komt omdat wij de afgelopen jaren investeerde in onze kleine bestaande gebruikersgroep en nauwelijks in aquisitie.

Onze doelstelling was experts te worden op het gebied koudemiddeladministratie en -regelgeving (destijds de zogenaamde "STEK wetgeving", RLK'97/'99 en nu BRL 100). En dat is voorelkaar!

Het is tijd om de kennis die wij in de afgelopen 20 jaar opbouwden te delen. Dit doen wij in de vorm van het product R-flow Online en de bijbehorende servicedesk waar je met alle vragen over de koudemiddeladministratie terecht kan.